Državni dug Crne Gore na dan 31.06.2021. godine

Ukupan državni dug (bez depozita), na dan 30.06.2021. godine, iznosio je 4.079,24 miliona eura, ili 87,98 % projektovanog BDP–a. Ukupan državni dug sa depozitima, na dan 30.06.2021. godine iznosi 3.650,43 miliona eura ili 78,73% BDP–a. Infografik – Državni dug Crne Gore na dan 31.06.2021. godine

Opširnije

Prikaz Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu

Parlamentarna budžetska kancelarija pripremila je Prikaz predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu.

Opširnije

Prikaz Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu

Parlamentarna budžetska kancelarija pripremila je Prikaz, koji se odnosi na Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2019. godinu.

Opširnije