Prikaz Izvještaja o radu Centralne banke Crne Gore za 2020. godinu

Izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2020. godinu, u skladu sa članom 39 stav 1 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore, dostavlja se Skupštini Crne Gore na razmatranje. Parlamentarna budžetska kancelarija pripremila je Prikaz Izvještaja o radu Centralne banke Crne Gore za 2020. godinu.

Opširnije

Prikaz Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu

Parlamentarna budžetska kancelarija pripremila je Prikaz predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu.

Opširnije

Prikaz predloga finansijskih izvještaja nezavisnih regulatornih tijela za 2019. godinu

PBK je, za potrebe poslanika, pripremila Prikaz predloga finansijskih izvještaja nezavisnih regulatornih tijela.

Opširnije

Prikaz Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu

Parlamentarna budžetska kancelarija pripremila je Prikaz, koji se odnosi na Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2019. godinu.

Opširnije

Prikaz predloženog Nacrta budžeta Državne revizorske institucije za 2021. godinu

U skladu sa Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji, sredstva za rad ove institucije obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore. Nacrt budžeta Institucije predlaže Senat i dostavlja ga nadležnom radnom tijelu Skupštine za poslove finansija. Državna revizorska institucija dostavila je predloženi Nacrt budžeta za 2021. godinu Odboru za ekonomiju, finansije i

Opširnije

Prikaz Nacrta budžeta Agencije za sprječavanje korupcije za 2021. godinu

U skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije, nacrt budžeta Agencije za sprječavanje korupcije predlaže Savjet Agencije i dostavlja ga nadležnom tijelu Skupštine. Nakon utvrđivanja, nadležno tijelo Skupštine dostavlja Nacrt budžeta Agencije Vladi, kako bi bio uključen u predlog godišnjeg zakona o budžetu. Savjet Agencije, dostavio je Odboru za ekonomiju, finansije

Opširnije

„Revizija uspjeha“

Parlamentarna budžetska kancelarija, u saradnji sa Državnom revizorskom institucijom, sačinila je brošuru za poslanike „Revizija uspjeha“

Opširnije

Prikaz Plana javnih nabavki Skupštine Crne Gore za 2021. godinu

U skladu sa članom 84 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 74/19) Skupština je donijela Plan javnih nabavki za 2021. godinu. PBK je pripremila Prikaz Plana javnih nabavki Skupštine Crne Gore za 2021. godinu.

Opširnije

Prikazi finansijskih planova regulatornih agencija za 2021. godinu

Shodno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, nadležni organ nezavisnog regulatornog tijela utvrđuje predlog finansijskog plana sa planom rada za narednu godinu i određuje predstavnika nezavisnog regulatornog tijela koji će učestvovati u skupštinskoj proceduri. Uz skladu sa navedenim zakonom, Skupštini se dostavljaju predlozi finansijskih planova sa planom rada za narednu

Opširnije

Prikaz Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Prikaz Predloga zakona o budzetu Crne Gore za 2019. godinuu

Opširnije