Bruto domaći proizvod za drugi kvartal 2021. godine

Realni pad BDP-a u drugom kvartalu 2021. godine iznosio je 19%. PBK je pripremila infografik o BDP-u za drugi kvartal 2021. godine.

Opširnije

Izvršenje budžeta Crne Gore za avgust i januar – avgust 2021. godine

Prihodi budžeta u avgustu 2021. godine iznosili su 190,1 mil. €, ili 4,1% BDP-a, dok su izdaci iznosili 128,6 mil. €, ili 2,8% BDP-a. Suficit budžeta u avgustu 2021. godine iznosio je 61,5 mil. €, ili 1,3% BDP-a. Prihodi budžeta u periodu januar – avgust ove godine iznosili su 1.172,2

Opširnije

Prikaz Izvještaja o radu Centralne banke Crne Gore za 2020. godinu

Izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2020. godinu, u skladu sa članom 39 stav 1 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore, dostavlja se Skupštini Crne Gore na razmatranje. Parlamentarna budžetska kancelarija pripremila je Prikaz Izvještaja o radu Centralne banke Crne Gore za 2020. godinu.

Opširnije

Izvršenje budžeta Crne Gore u 2020. godini

Prihodi budžeta u 2020. godini, iznosili su 1.638,5 miliona eura ili 39,1% BDP-a. Izdaci budžeta iznosili su 2.064,7 miliona eura ili 49,2% BDP-a. Deficit budžeta iznosio je 426,2 miliona eura ili 10,2% BDP-a. Infografik – Izvršenje budžeta Crne Gore u 2020. godini

Opširnije

Dolasci i noćenja turista u 2020. godini

U Crnoj Gori, u 2020. godini, ostvareno je 83,2% manje dolazaka turista u odnosu na 2019. godinu, dok je broj ostvarenih noćenja manji za 82,1%. Procijenjeni prihodi od putovanja – turizma u 2020. godini iznosili su 144,5 miliona eura, što je za 86,8% manje nego u prethodnoj godini. Infografik –

Opširnije

Izvršenje budžeta Crne Gore za jul i januar – jul 2021. godine

Prihodi budžeta za sedam mjeseci 2021. godine iznosili su 982 mil. € ili 21,2% BDP-a. Izdaci budžeta u periodu januar – jul 2021. godine iznosili su 1.100,9 mil. € ili 23,7% procijenjenog BDP-a. Shodno kretanju prihoda i rashoda, u periodu januar – jul 2021. godine, deficit iznosi 118,9 mil. €

Opširnije

Državni dug Crne Gore na dan 31.12.2020. godine

Ukupan državni dug (bez depozita), na dan 31.12.2020. godine, iznosio je 4.330,83 miliona eura, ili 103,28 % BDP–a. Ukupan državni dug sa depozitima, na dan 31.12.2020. godine iznosi 3.458,40 miliona eura ili 82,48% BDP–a. Infografik – državni dug Crne Gore na dan 31.12.2020. godine

Opširnije

Izvršenje budžeta Crne Gore za period januar – jun 2021. godine

Prihodi budžeta u periodu januar – jun 2021. godine iznosili su 787,6 mil. € ili 17,0% procijenjenog BDP-a. Izdaci budžeta iznosili su 948,2 mil. € ili 20,5% procijenjenog BDP-a. Polazeći od trenda kretanja prihoda i rashoda, u periodu januar – jun 2021. godine ostvaren je deficit budžeta u iznosu od 160,6 mil.

Opširnije

Izvršenje budžeta Crne Gore za period januar – maj 2021. godine

Prihodi budžeta u periodu januar – maj 2021. godine iznosili su 628,6 mil. € ili 13,6% procijenjenog BDP-a. Izdaci budžeta u periodu januar – maj 2021. godine iznosili su 792,2 mil. € ili 17,1% procijenjenog BDP-a. U periodu januar – maj 2021. godine, dinamika kretanja budžetskih prihoda i rashoda uticala

Opširnije

Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za 2020. godinu

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar – decembar 2020. godine, prema konačnim podacima Uprave za statistiku Crne Gore, iznosila je 2.471,3 miliona eura. Izvoz robe imao je vrijednost od 366,1 miliona eura, a uvoz 2.105,2 miliona eura. PBK je pripremila infografik o spoljnotrgovinskoj robnoj razmjeni Crne Gore

Opširnije