Bojana Bulut

Rođena 1986. godine u Dubrovniku.

Angažovana u Parlamentarnoj budžetskoj kancelariji od septembra 2016. godine.

Osnovne akademske studije završila na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore (smjer finansije i bankarstvo) u Podgorici, gdje trenutno pohađa master studije.

Kontakt: bojana.bulut@skupstina.me

Goran Nikolić

Rođen 1987. godine u Nikšiću.

Angažovan u Parlamentarnoj budžetskoj kancelariji od septembra 2016. godine.

Osnovne akademske studije završio na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u Podgorici.

Kontakt: goran.nikolic@skupstina.me

All Rights Reserved