Rođena 1986. godine u Dubrovniku.

Zaposlena u Parlamentarnoj budžetskoj kancelariji od septembra 2016. godine.

Prethodno radila kao samostalni savjetnik u Sekretarijatu Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, u Sektoru za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine Crne Gore.

Osnovne akademske studije završila na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore (smjer finansije i bankarstvo) u Podgorici, gdje trenutno pohađa master studije.

Kontakt: bojana.bulut@skupstina.me

 

Rođen 1987. godine u Nikšiću.

Zaposlen u Parlamentarnoj budžetskoj kancelariji od septembra 2016. godine.

Prethodno radio kao samostalni savjetnik u Sekretarijatu Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, u Sektoru za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkiciji Skupštine Crne Gore.

Osnovne akademske studije završio na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u Podgorici.

Kontakt: goran.nikolic@skupstina.me

All Rights Reserved