Saradnja Skupštine Crne Gore i Vestminsterske fondacije za demokratiju (VFD), započeta je potpisivanjem Memoranduma o saradnji u maju 2010. godine koji je obnovljen u novembru 2011. godine. Saradnja se takođe intentzivno razvijala i u 2012. godini. Naime, sprovođenje projekta „Jačanje kapaciteta Skupštine Crne Gore“ započeto je 2011. godine, kada je, nakon uspješne implementacije prethodnog programa, saradnja obnovljena potpisivanjem novog Memoranduma, čiji je treći potpisnik bio Britanski savjet. Program je imao za cilj jačanje kapaciteta Skupštine u okviru četiri komponente: upravljanje ljudskim resursima, interna i eksterna komunikacija, finansijski nadzor i zakonodavni nadzor i vladavina prava. U okviru navedenih komponenti organizovane su obuke, seminari i studijske pośete, koji su poslanicima i službenicima Skupštine omogućili da se, pored ostalog, bolje upoznaju sa dugogodišnjom parlamentarnom praksom Ujedinjenog Kraljevstva.

Skupština Crne Gore i VFD su 19. maja 2016. godine potpisale Memorandum o razumijevanju u cilju formiranja Parlamentarne budžetske kancelarije (PBK), u sklopu dvogodišnjeg projekta koji VFD sprovodi uz podršku ambasade Velike Britanije u Podgorici.

All Rights Reserved