Istraživači PBK na konferenciji u Skoplju

Istraživači Parlamentarne budžetske kancelarije, zajedno sa dva predstavnika Istraživačkog centra Skupštine Crne Gore, učestvovali su na Trećoj konferenciji parlamentarnih istraživačkih centara „Budžetska transparentnost i odgovornost i uloga parlamenata“, koja je održana u Skoplju, 15. i 16. juna 2017. godine, u organizaciji Parlamentarnog instituta Skupštine Republike Makedonije. Uz predstavnike Crne Gore,

Continue reading

Prikaz konsolidovanog izvještaja o sistemu unutrašnjih finansijkih kontrola u javnom sektoru za 2015. godinu

Sistem unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru je razvila Evropska komisija kako bi pomogla zemljama kandidatima da unaprijede sistem upravljanja javnim sredstvima nansijama kako nacionalnim, tako i sredstvima EU u razumijevanju i implementaciji dobro razvijenog i e kasnog sistema unutrašnjih kontrola. Skupština Crne Gore 23. saziva, na petoj sjednici drugog redovnog zasijedanja u 2008.

Continue reading