Prikaz Predloga fiskalne strategije Crne Gore za period 2021-2024. godine

Parlamentarna budžetska kancelarija pripremila je Prikaz Predloga fiskalne strategije Crne Gore za period 2021-2024. godine.

Opširnije

Prikaz predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu.

Parlamentarna budžetska kancelarija pripremila je Prikaz predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu.

Opširnije

Prikaz Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2020. godinu.

Parlamentarna budžetska kancelarija pripremila je Prikaz, koji se odnosi na Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2020. godinu.

Opširnije

Prikaz predloga finansijskih planova nezavisnih regulatornih tijela za 2022. godinu.

PBK je, za potrebe poslanika, pripremila Prikaz predloga finansijskih planova nezavisnih regulatornih tijela za 2022. godinu.

Opširnije

Prikaz predloga finansijskih izvještaja nezavisnih regulatornih tijela za 2020. godinu

PBK je, za potrebe poslanika, pripremila Prikaz predloga finansijskih izvještaja nezavisnih regulatornih tijela za 2020. godinu

Opširnije

Prikaz Predloga nacrta budžeta Agencije za sprječavanje korupcije za 2022. godinu.

U skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije, nacrt budžeta Agencije za sprječavanje korupcije predlaže Savjet Agencije i dostavlja ga nadležnom tijelu Skupštine. Nakon utvrđivanja, nadležno tijelo Skupštine dostavlja Nacrt budžeta Agencije Vladi, kako bi bio uključen u predlog godišnjeg zakona o budžetu. Savjet Agencije, dostavio je Odboru za ekonomiju, finansije

Opširnije

Prikaz Predloga nacrta budžeta Državne revizorske institucije za 2022. godinu

U skladu sa Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji, sredstva za rad ove institucije obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore. Nacrt budžeta Institucije predlaže Senat i dostavlja ga nadležnom radnom tijelu Skupštine za poslove finansija. Državna revizorska institucija dostavila je predloženi Nacrt budžeta za 2022. godinu Odboru za ekonomiju, finansije i

Opširnije

Prikaz Izvještaja o radu Centralne banke Crne Gore za 2020. godinu

Izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2020. godinu, u skladu sa članom 39 stav 1 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore, dostavlja se Skupštini Crne Gore na razmatranje. Parlamentarna budžetska kancelarija pripremila je Prikaz Izvještaja o radu Centralne banke Crne Gore za 2020. godinu.

Opširnije

Prikaz Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu

Parlamentarna budžetska kancelarija pripremila je Prikaz predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu.

Opširnije

Prikaz predloga finansijskih izvještaja nezavisnih regulatornih tijela za 2019. godinu

PBK je, za potrebe poslanika, pripremila Prikaz predloga finansijskih izvještaja nezavisnih regulatornih tijela.

Opširnije