Prikaz Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Prikaz Predloga zakona o budzetu Crne Gore za 2019. godinuu

Opširnije

Prikaz nacrta budžeta Državne revizorske institucije za 2019. godinu

Prikaz Predloga nacrta budzeta Drzavne revizorske institucije za 2019. godine

Opširnije

Prikaz Predloga zakona o završnom računu za 2017. godinu

Prikaz – Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2017

Opširnije

Prikaz Predloga zakona o izmjenama Zakona o budžetu za 2018. godinu

Prikaz Predloga zakona o izmjenama Zakona o budžetu 2018

Opširnije

Prikaz Predloga zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu

Prikaz Predloga zakona o izmjenama Zakona o budžetu za 2018. godinu

Opširnije