Prikaz predloga finansijskih izvještaja nezavisnih regulatornih tijela za 2019. godinu

PBK je, za potrebe poslanika, pripremila Prikaz predloga finansijskih izvještaja nezavisnih regulatornih tijela.

Opširnije

Javni dug Crne Gore 2020. godine

Parlamentarna budžetska kancelarija pripremila je infografik, koji se odnosi na javni dug Crne Gore za 2020. godinu.

Opširnije

Mjere podrške Vlade Crne Gore građanima i privredi za prvi kvartal 2021. godine

Parlamentarna budžetska kancelarija pripremila je infografik, koji se odnosi na Mjere podrške Vladi Crne Gore građanima i  privredi za prvi kvartal 2021. godine.

Opširnije

Prikaz predloženog Nacrta budžeta Državne revizorske institucije za 2021. godinu

U skladu sa Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji, sredstva za rad ove institucije obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore. Nacrt budžeta Institucije predlaže Senat i dostavlja ga nadležnom radnom tijelu Skupštine za poslove finansija. Državna revizorska institucija dostavila je predloženi Nacrt budžeta za 2021. godinu Odboru za ekonomiju, finansije i

Opširnije

Prikaz Nacrta budžeta Agencije za sprječavanje korupcije za 2021. godinu

U skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije, nacrt budžeta Agencije za sprječavanje korupcije predlaže Savjet Agencije i dostavlja ga nadležnom tijelu Skupštine. Nakon utvrđivanja, nadležno tijelo Skupštine dostavlja Nacrt budžeta Agencije Vladi, kako bi bio uključen u predlog godišnjeg zakona o budžetu. Savjet Agencije, dostavio je Odboru za ekonomiju, finansije

Opširnije

„Revizija uspjeha“

Parlamentarna budžetska kancelarija, u saradnji sa Državnom revizorskom institucijom, sačinila je brošuru za poslanike „Revizija uspjeha“

Opširnije

Održan sastanak predstavnika DRI i predstavnika Parlamentarne budžetske kancelarije

Povodom Konferencije o saradnji između Državne revizorske institucije Crne Gore i Skupštine Crne Gore u organizaciji Vestminsterske fondacije za demokratiju, koja će se biti organizovana 25 – 26. februara 2021. godine održan je sastanak predstavnika DRI i Parlamentarne budžetske kancelarije. Senator DRI dr Branislav Radulović posebno je apostrofirao potrebu da

Opširnije

Prikaz Plana javnih nabavki Skupštine Crne Gore za 2021. godinu

U skladu sa članom 84 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 74/19) Skupština je donijela Plan javnih nabavki za 2021. godinu. PBK je pripremila Prikaz Plana javnih nabavki Skupštine Crne Gore za 2021. godinu.

Opširnije

Prikazi finansijskih planova regulatornih agencija za 2021. godinu

Shodno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, nadležni organ nezavisnog regulatornog tijela utvrđuje predlog finansijskog plana sa planom rada za narednu godinu i određuje predstavnika nezavisnog regulatornog tijela koji će učestvovati u skupštinskoj proceduri. Uz skladu sa navedenim zakonom, Skupštini se dostavljaju predlozi finansijskih planova sa planom rada za narednu

Opširnije

Istraživači PBK na konferenciji u Skoplju

Istraživači Parlamentarne budžetske kancelarije, zajedno sa dva predstavnika Istraživačkog centra Skupštine Crne Gore, učestvovali su na Trećoj konferenciji parlamentarnih istraživačkih centara „Budžetska transparentnost i odgovornost i uloga parlamenata“, koja je održana u Skoplju, 15. i 16. juna 2017. godine, u organizaciji Parlamentarnog instituta Skupštine Republike Makedonije. Uz predstavnike Crne Gore,

Opširnije