PEFA izvještaj za Crnu Goru

PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability) je sredstvo procjene kvaliteta upravljanja javnim finansijama i pruža okvir za procjenu i izvještavanje o prednostima i slabostima u upravljanju javnim nansijama (PFM) pomoću kvantitativnih pokazatelja za mjerenje performansi. PEFA je dizajnirana da pruži procjenu PFM stanja u određenim tačkama u vremenu koristeći metodologiju

Opširnije

Analiza Nacrta budžeta Agencije za sprječavanje korupcije za 2017. godinu

Agencija za sprječavanje korupcije započela je sa radom 1. januara 2016. godine, preuzevši sve poslove, zaposlene, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad, dokumentaciju, registre i evidenciju Komisije za sprječavanje sukoba interesa i Uprave za antikorupcijsku inicijativu, koje su prestale sa radom. Takođe, preuzete su aktivnosti, predmeti i arhiva

Opširnije