Izvršenje budžeta Crne Gore za period januar – jun 2021. godine

Prihodi budžeta u periodu januar – jun 2021. godine iznosili su 787,6 mil. € ili 17,0% procijenjenog BDP-a. Izdaci budžeta iznosili su 948,2 mil. € ili 20,5% procijenjenog BDP-a. Polazeći od trenda kretanja prihoda i rashoda, u periodu januar – jun 2021. godine ostvaren je deficit budžeta u iznosu od 160,6 mil. € ili 3,5% procijenjenog BDP-a.

PBK je pripemila infografik o Izvršenju budžeta Crne Gore za period januar – jun 2021.