Izvršenje budžeta Crne Gore za period januar – maj 2021. godine

Prihodi budžeta u periodu januar – maj 2021. godine iznosili su 628,6 mil. € ili 13,6% procijenjenog BDP-a. Izdaci budžeta u periodu januar – maj 2021. godine iznosili su 792,2 mil. € ili 17,1% procijenjenog BDP-a. U periodu januar – maj 2021. godine, dinamika kretanja budžetskih prihoda i rashoda uticala je na ostvarenje deficita budžeta u iznosu od 163,7 mil. € ili 3,5% BDP-a.

PBK je pripemila infografik o Izvršenju budžeta za period januar – maj 2021. godine.