Izvršenje budžeta Crne Gore za period januar – mart 2021. godine

Prihodi budžeta u periodu januar – mart 2021. godine iznosili su 348,4 mil. € ili 7,5% procijenjenog BDP-a. Izdaci budžeta u periodu januar – mart 2021. godine iznosili su 451,9 mil. € ili 9,7% procijenjenog BDP-a. Dinamika kretanja budžetskih prihoda i rashoda uticala je na ostvarenje deficita budžeta u iznosu od 103,5 mil. € ili 2,2% BDP-a.

PBK je pripemila infografik o izvršenju budžeta Crne Gore za period januar – mart 2021. godine