Izvršenje budžeta Crne Gore za period januar – april 2021. godine

Prihodi budžeta u periodu januar – april 2021. godine iznosili su 491,8 mil. € ili 10,6% procijenjenog BDP-a. Izdaci budžeta u periodu januar – april 2021. godine iznosili su 633,9 mil. € ili 13,7% procijenjenog BDP-a. Dinamika kretanja budžetskih prihoda i rashoda uticala je na ostvarenje deficita budžeta u iznosu od 142,0 mil. € ili 3,1% BDP-a.

PBK je pripemila infografik o izvršenju budžeta Crne Gore za period januar – april 2021. godine.